1. Blasphemický podvečer (revisited)

Naše druhé setkání proběhlo v salónku pizzerie Sicilia v Praze. Podvečeru se zúčastnilo téměř 30 lidí.

Na programu byly dva body – diskuse o Stezce Levé Ruky, kdy úvodní slovo obstaral člen Blashemionu Tygr a následně se rozproudila diskuse na toto téma, kde jsme se dostali k problematice jasného vymezení tohoto pojmu. Výsledky této diskuse byl zaznamenány a budou zpracovány do samostatného článku.

Dalším tématem byla Arexova přednáška na téma Hermetická Sigila:

Pokud někdo vystupuje s přednáškou o sigillární magii, většinou preferuje její nejjednodušší moderní formy. Jejich princip lze vystihnout mottem „v jednoduchosti je síla“. Arexův příspěvek se vydává poněkud jinou cestou.Snad se ptáte, co tu může být nového. Tradiční systém známe z knih Františka Bardona a Františka Kabeláka. Jeho autorem je Quintscher – a dost. Naše hledání však začne ve Francii o několik set let dříve.

Nezajímá Vás historie? Nu dobrá. Co si alespoň objasnit pojmy? Co je to sigillum a jak vzniká? Lze sigilla něčím nahradit? Máte vlastní názory hotové, raději byste praxi? Největší část přednášky bude věnována právě jí. Proč se nedaří magické evokace? Jak důležité jsou barvy sigillií? Jaká je hierarchie planetárních geniů? Závěrečná část bude zaměřena na vysvětlení celé metody, nutné k bezpečnému použití tradičních sigillií.

Většina uvedených informací nebyla nikdy publikována a bude zveřejněna poprvé. Přednáška je zhuštěným výtahem z připravované studie „Kniha o charakterech a pantaklech“ a představuje výsledek pětiletého studia. Jejím cílem je podat úplný obraz tradičních technik, nikoli soupeřit o pozornost s modernou.

Po této přednášce se již rozproudila volná zábava. Tento tématický podvečer trval zhruba 5 a půl hodiny a krátce po 22. hodině jsme se všichni rozešli do svých domovů. Tuto první vlaštovku v rámci veřejného projektu BlasphemiCON hodnotíme jako vydařenou a hodláme v podobných akcích pokračovat.