Šamanský víkend 19.-20.1. – průběh

Účel celé akce

Akce byla od začátku plánovaná zejména jako atmosférická seance na bázi přiblížení se jihoamerické přírodní kultuře, komunikaci s duchy v šamanském slova smyslu a rovněž se socialisačním účelem.

Doprava na místo

Tato akce Blasphemionu se konala na samém konci republiky, a proto většina účastníků musela použít různých dopravních prostředků, aby se na místo akce dostavila. Drobnějších nedorozumění (či snad záměru?) v souvislosti s využíváním autobusové přepravy jedné nejmenované společnosti se vyskytlo několik. Začalo to v Praze, kde z doposud nevyjasněného důvodu byly reservovány lístky dva, ačkoli jet měli lidé tři. Lístky byly proto přesunuty o hodinu později s přikoupením lístku třetího, což se však záhy ukázalo jako plus, neboť onen třetí účastník, tedy já, přijíždějící až z daleké Moravy dorazil teprve minutu před odjezdem původně zamýšleného spoje, a tedy by jej pravděpodobně ani nestihl.
Určitou komplikací byl rovněž výběr vhodného pokrmu v přilehlé restauraci před samotným odjezdem; vzhledem k domluvenému požadavku udržet alespoň v den zahájení akce organismus prostý masa nebyly možnosti výběru zrovna široké.
Vše se nakonec zdařilo a tak v pravé poledne naše „sekce“ vyrazila luxusním žlutým autobusem jedné nejmenované společnosti do Liberce, který se po dobu konání akce měl stát „detašovaným pracovištěm brazilských šamanů“.

Pokračovat ve čtení „Šamanský víkend 19.-20.1. – průběh“

Slavnost

Příprava:

Několik dní před Štědrým dnem jsme uskutečnili již dříve zmiňovanou oslavu zimního slunovratu. Ohledně plánovaní jsme měli žádný výraznější problém, krom toho, že nás bylo o něco méně, než jsme původně plánovali. Po skončení slavnosti jsme ale za omezený počet účastníků byli rádi, působilo to komorněji.

Pokračovat ve čtení „Slavnost“