Šamanský víkend 19.-20.1. – průběh

Účel celé akce

Akce byla od začátku plánovaná zejména jako atmosférická seance na bázi přiblížení se jihoamerické přírodní kultuře, komunikaci s duchy v šamanském slova smyslu a rovněž se socialisačním účelem.

Doprava na místo

Tato akce Blasphemionu se konala na samém konci republiky, a proto většina účastníků musela použít různých dopravních prostředků, aby se na místo akce dostavila. Drobnějších nedorozumění (či snad záměru?) v souvislosti s využíváním autobusové přepravy jedné nejmenované společnosti se vyskytlo několik. Začalo to v Praze, kde z doposud nevyjasněného důvodu byly reservovány lístky dva, ačkoli jet měli lidé tři. Lístky byly proto přesunuty o hodinu později s přikoupením lístku třetího, což se však záhy ukázalo jako plus, neboť onen třetí účastník, tedy já, přijíždějící až z daleké Moravy dorazil teprve minutu před odjezdem původně zamýšleného spoje, a tedy by jej pravděpodobně ani nestihl.
Určitou komplikací byl rovněž výběr vhodného pokrmu v přilehlé restauraci před samotným odjezdem; vzhledem k domluvenému požadavku udržet alespoň v den zahájení akce organismus prostý masa nebyly možnosti výběru zrovna široké.
Vše se nakonec zdařilo a tak v pravé poledne naše „sekce“ vyrazila luxusním žlutým autobusem jedné nejmenované společnosti do Liberce, který se po dobu konání akce měl stát „detašovaným pracovištěm brazilských šamanů“.

Continue reading „Šamanský víkend 19.-20.1. – průběh“

Slavnost

Příprava:

Několik dní před Štědrým dnem jsme uskutečnili již dříve zmiňovanou oslavu zimního slunovratu. Ohledně plánovaní jsme měli žádný výraznější problém, krom toho, že nás bylo o něco méně, než jsme původně plánovali. Po skončení slavnosti jsme ale za omezený počet účastníků byli rádi, působilo to komorněji.

Continue reading „Slavnost“