Invokace Enkiho

V neděli 20. dubna 2008 provedl *Blasphemion* se svými hosty a to skupinou *Pentatheon* poblíž Prahy Invokaci Enkiho – sumerského božstva. Původním cílem operace bylo ověření rituálu zveřejněného v knize **Josefa Veselého**, nicméně během konstrukce rituálu jsme si uvědomili, že konceptu zveřejněný v knize J. Veselého chybí správná výslovnost a tak bylo nezbytné jej řádně upravit. S odbornou pomocí sumerologa jsme doplnili správnou výslovnost, upravili celý text a udělali z konceptu funkční rituál.
Pokračovat ve čtení „Invokace Enkiho“

Menší pentagramový rituál v Enochiánštině

Ačkoliv tento riuál byl avizován již nějakou dobu předtím, podařilo se nám ho provést až nyní. Skoro se bojím použít slovo rituál, protže je to spíše rituální cvičení, či část většího rituálu, který se málokdy používá osamoceně.

Pokračovat ve čtení „Menší pentagramový rituál v Enochiánštině“

Za ruku s géniem mystifikace

Operace se sice neuskutečnila v plánovaný termín, v plánovaném počtu a plánované formě, ale uskutečnila se. Zatímco termín se posunul, aby se mohli zúčastnit i lidé, kteří účast neměli v plánu, počet účastníků se stabilizoval sám na nejlogičtější cifře. Nevědomky jsme totiž došli Hegelovské trojice. Antitezí a tezí byla nám lež s pravdou, kdežto jejich syntézu jsme rozpoznali v mystifikaci.

Pokračovat ve čtení „Za ruku s géniem mystifikace“

Prohlášení dědiců Františka Kabeláka

Jako právoplatní dědici literární pozůstalosti F. Kabeláka prohlašujeme, že jsme jediní, kteří jsou oprávněni s ní jakkoli nakládat. Publikování kterékoli její části je možné jen s naším souhlasem.
K tomuto kroku jsme donuceni chováním některých publikujících hermetiků, kteří bez sebemenší snahy o získání souhlasu uveřejňují v doslovném znění dopisy i díla z této pozůstalosti, a které tímto vyzýváme, aby dodržovali stávající paragrafy autorského zákona.

Zdeněk a Jiří Kabelákovi

Šamanský víkend 19.-20.1. – průběh

Účel celé akce

Akce byla od začátku plánovaná zejména jako atmosférická seance na bázi přiblížení se jihoamerické přírodní kultuře, komunikaci s duchy v šamanském slova smyslu a rovněž se socialisačním účelem.

Doprava na místo

Tato akce Blasphemionu se konala na samém konci republiky, a proto většina účastníků musela použít různých dopravních prostředků, aby se na místo akce dostavila. Drobnějších nedorozumění (či snad záměru?) v souvislosti s využíváním autobusové přepravy jedné nejmenované společnosti se vyskytlo několik. Začalo to v Praze, kde z doposud nevyjasněného důvodu byly reservovány lístky dva, ačkoli jet měli lidé tři. Lístky byly proto přesunuty o hodinu později s přikoupením lístku třetího, což se však záhy ukázalo jako plus, neboť onen třetí účastník, tedy já, přijíždějící až z daleké Moravy dorazil teprve minutu před odjezdem původně zamýšleného spoje, a tedy by jej pravděpodobně ani nestihl.
Určitou komplikací byl rovněž výběr vhodného pokrmu v přilehlé restauraci před samotným odjezdem; vzhledem k domluvenému požadavku udržet alespoň v den zahájení akce organismus prostý masa nebyly možnosti výběru zrovna široké.
Vše se nakonec zdařilo a tak v pravé poledne naše „sekce“ vyrazila luxusním žlutým autobusem jedné nejmenované společnosti do Liberce, který se po dobu konání akce měl stát „detašovaným pracovištěm brazilských šamanů“.

Pokračovat ve čtení „Šamanský víkend 19.-20.1. – průběh“