Retromagická státotvorná operace

Magická operace sloužící k tomu, aby reformní balíček byl co nejúčinější a zpětné upravení jeho obsahu tak, aby plnil funkce, které jsme v předešlé diskuzi vybrali jako nejužitečnější (také bude nabít zpětně energií, aby měl větší životaschopnost a snáz se realizoval).