Retromagický rituál

Před nějakým časem se 3 členové Blasphemionu, jako součást
obsáhlejší magické operace rozhodli využít retromagické
techniky
o nichž v České republice jako první informoval
Metafolii na internetové prezentaci ZeroCatchers. Ačkoliv jsme
s touto technikou experimentovali poprvé, výsledek byl nadmíru příznivý
a proto jsme se o něm rozhodli informovat širokou veřejnost včetně
samotného praktického popisu techniky.

Nejdříve bych rád citoval Metafooliho text o retro magii:

Třetí a čtvrtý přístup k Retro-magii

Retro-magií rozumíme převážně magické techniky, modely a přístupy, kterými jsou prováděny změny v minulosti(jak na okolí, tak i na sobě). Je to jakés působení v přítomnosti na minulost, takže by se to dalo chápat tak, že měníme zase jen přítomnost, ale tak, aby měla ten obrázek minulosti trochu jiný. Ale brát to jako opravdové pohrávání si s minulostí přináší ne úplně nezajímavé možnosti. Můžeme hlavní odlišnost retro-magie od jiných podob magie částečně vidět i v tom, že zde neurčujeme, jaký bude výsledek v přítomnosti/budoucnosti, ale jaká bude příčina(ono na druhou stranu i tato příčina je důsledkem jiných příčin a naopak… čili „čerta ďáblem“). Narazil jsem v tomto odvětví jen na několik málo přístupů***. Osobně bych je rozdělil na dvě skupiny:

Třetí přístup – Snažíme se změnit něco, co víme jak se vyvíjelo a jak to dopadlo, kde známe události, které se v tom časovém místě v dané věci přihodily, a snažíme se je změnit. Zde hned z kraje narážíme na několik paradoxů-jak to ověřit? …pokud uspějeme, jaký jsme pak měli důvod danou operaci provést? …máme šanci rozpoznat i jiný výsledek než jen nezdar? …Jak se změní naše paměť? Na druhou stranu, doporučuji vyzkoušet alespoň jednou!
Čtvrtý přístup-Měníme minulost v místě, kde nevíme, co se stalo, a my určujeme, co se stát mělo. Událost v minulosti, u které nevíme, jak dopadla, můžeme vnímat jako generátor směsy funkcí pravděpodobností pro jednotlivé možnosti, které mohly nastat. V podstatě zde stavím na paradoxu Schrödingerovy kočky. Přikládám ilustrativní výňatek ze zpracování Jiřího Svrška: „Do zapečetěné schránky je umístěna kočka a puška, která na kočku míří a vystřelí, když se rozpadne radioaktivní jádro. Pravděpodobnost, že se tak stane je 0,5 (podle kvantové teorie nelze tento jev předpovědět jiným způsobem, než pomocí teorie pravděpodobnosti).

Když se schránka otevře, najdeme kočku buď živou nebo mrtvou. Při otevřením schránky je však kvantový stav kočky směsí stavu mrtvé kočky a stavu živé kočky. Tento názor mnozí filozofové považují za zcela nepřijatelný, protože kočka nemůže být napůl zastřelená a napůl nezastřelená. Jejich námitky pramení z toho, že používají klasickou představu reality, podle které má objekt jednoznačnou historii (světočáru). Podle kvantové mechaniky je třeba se na realitu musíme dívat tak, že objekt nemá jedinou historii, ale všechny možné historie. Ve většině případů se pravděpodobnosti určité skupiny historií vzájemně zruší, ale v některých případech se naopak pravděpodobnosti některých sousedních historií zesilují.** Jenom my neřešíme, jak věci pozorovat, abychom je neovlivnili, ale naopak jak je ovlivnit(vybrat námi žádanou historii).

Pár hesel k čtvrtému přístupu
Pro tenhle výchozí postoj je nutné předeslat, že čím víc toho z minulosti(oblasti v minulosti, kterou chceme upravit) nevíme(nebo si nepamatujeme!!!!), tím více prostoru a možností se nám nabízí. S tím jak začínáme mít tušení, se naše šance pomalu zmenšují a pocit jistoty se překonává dosti těžko. Naše změna v minulosti bude mít takové důsledky, že přesně budou splývat se současnou situací, která je nám v přítomnosti známá, ale objeví se i jiné důsledky našeho působení v budoucnosti(mnohdy i blízké). Chao generující náš svět zahladí tento zásah tak důsledně, že vše bude vypadat zcela přirozeně a nenásilně(jako je tomu dost často i v běžnějších oblastech magie).
Dále si myslím, že je dobré si povšimnout toho, že zatímco při běžném působení je dobré konat operaci v době, kdy je snadné ovlivnit průběh událostí(i.e. zaplevelení zahrádky se dá snáze zabránit v počátcích, kdy jsou na záhonku první 3 malé rostlinky husí nohy, než když tam vytváří souvislý porost), tak v tomto přístupu k retromagii to nutné vůbec není. Zde je tím hlavním faktorem právě paměť(krom víry, užitého modelu systému, atd.).

Výhod-Y a nevýhod-A(čtvrtého přístupu)
-teorie-

1)Výsledek operace se uskuteční ihned(vlastně ještě o trochu dřív), pouze se to dozvíme až po operaci. Možno se ihned po operaci dopátrat toho, jak to vlastně bylo, když potlačíme „touhu po výsledku“.

2)Jak bylo zmíněno, neplatí zde tak docela „čím dříve, tím lépe“.

3)Je zde jedna věc, která je výhodou i nevýhodou zároveň. Naše operace už hned po dokončení má(v případě, že se povedla) dost velké(platí zde pravděpodobně nějaká úměrnost, že čím se vracíme dál do minulosti, tím jsou důsledku rozsáhlejší). Zde je tedy trochu nevýhodou, že nemusí být vůbec žádoucí. Například pokud chceme, aby se naší známé poštěstilo mít miminko, je lepší formulovat přání, aby se jí brzo narodilo dítě v budoucnu, než užívat retromagii k tomu, aby před pěti měsíci otěhotněla, protože to, že otěhotněla vůbec nemusí znamenat, že je stále těhotná.

Poznámky k praktikám
-praxe-

Zde je důležité vyřešit problém, jak formulovat to, co vlastně chceme, a hlavně kdy to chceme. Můžeme sestavit větu i s časovým určením jako: „Ve středu, jak jsme chlastali s Fridrichem a Hanzem, vyvázl Ulrich z autonehody jen s lehkým zraněním.“ a zakódovat. Můžeme zakódovat časové určení a to, co se mělo stát, odděleně: „v pondělí, dne 4.7.2004“ kódovat do jedné sigilie… např. „o(I-4o_o“ … „Franz dostal k narozeninám ode mě všechny dárky.“ např. „o_/_o“ a spojením vznikne „oIo_/-_oIo“. Mě se nejvíce osvědčilo kódování jen toho, co se má dít a na cílovou dobu se naladit během rituálu vzpomínkami a koncentrací na danou dobu.
U některých typů operací(zejména v těch, ve kterých se nalaďujeme přímo na danou dobu) je dobré se naprosto odtrhnout od přítomnosti. Není na škodu si sestavit i drobný sub-rituál na umlčení křiku přítomnosti. Prostředí, ve kterém se praktikuje je dobré změnit, aby nevypadalo příliš přirozeně a pokud to možnosti dovolují, bylo by skvělé ho přestavět do podoby, v jaké bylo v dané době, nebo operovat na místech(vigiliích*), které asociují vhodnou dobu(např.:můj dětský pokoj v domě rodičů, … místa, kam jsme na střední chodili chlastat.…atd..).

Ilustrační rity

Ilustrace I.(pure):Magik sepíše dost informací z doby, ve které chce provést změnu. Vytvoří tak jakési znovuotevření doby. Poté rozprostře papíry(nebo to na co psal) okolo sebe a snaží se na danou dobu ještě více naladit.. Odpálí zformulovanou a zakódovanou větu vůle. Gnose by měla být velmi intensivní a matoucí(klidně ale krátká). Musí rozbít naprosto jakýkoliv náznak přítomnosti(např. máchání se ve studené vodě, blikání silných zdrojů světla a jiné gumování). Ukončení(vymítání rychlé) symbolizující odtržení od minulosti a návrat do přítomnosti.
Ilustrace II.(hodiny):(pomůcky:přesýpací hodiny) Magik nechá hodiny přesypávat tam a zpět asi 3-10minut. Během té doby se bude ve vzpomínkách vracet do doby, na kterou působí. Když se dostatečně naladí, položí hodiny na bok a tím zastaví přesýpání. Tak zastaví symbolicky tok přítomnosti a zaměří vůli na své přání. Když dosáhne vrcholu gnose uvolní se a nechá hodiny zase přesýpat a tak spustí opět normální běh času…. Je dobré pak hodiny ještě nechat pár minut přesypat.

Ilustrace III.(duch elektřiny):(pomůcky:kuchyňská minutka, PC, prodlužka a pár dalších spotřebičů) Šaman pustí vhodné zvuky na brainwaveu a usedne mezi beton(=na zem místnosti). Požádá elektřinu, aby mu pomohla(osobně jsem s elektrickou sítí měl zpočátku trochu problémy… praskání žárovek, výpadky proudu a jističů, atd. …docela pomohly operace na sblížení se prováděné pod vedením vysokého napětí a pár dalších urovnávacích ritů… možné entity jsou od ČEZu přes Dukovany až po lokální transformátory a rozváděcí skříně… ale naprosto nejsou potřeba). Omotá si 3x kolem těla prodlužku-do jednoho konce nastrká spotřebiče(zapnuté budíky, lampičky, hodiny,… a pro fajnšmekry vypnutou rychlovarnou konvici)a druhý konec zapíchne do zásuvky. Nastaví minutku(digitální přirozeně) na 5-20minut a spustí ji… celou dobu ji drží v ruce… a v myšlenkách se vrací nazpět k časovému úseku, který ho zajímá. Když je vhodně naladěn, zastaví minutku(a zapne rychlovarnou konvici)…tím odřízne přítomnost a koná změnu(ať už svými chapadly, rukama, vůlí, nebo servitory… které v té době už měl, nebo které si zpětně do té doby do-vytvořil) Až bude hotov(nebo voda v konvici uvařená)… znovu spustí minutku, vytáhne prodlužku, poděkuje duchovi elektřiny a nechá minutku doběhnout… (psycho-hudba, vhodné drobné pohyby se správným užitím reflektorů a případná mantrizace dovedou navodit extrémní stavy)

*** – Například užití probitronové teorii mi přišlo naprosto neplodné. Naproti tomu Tessar Action mě přímo fascinovala.LINKS
** – Jak využít tohoto zesílení mě nějak ještě nenapadlo.
* – Vigilie=předmět/věc, která v sobě uchovává nějakou emoci, která se s ní spojila sama od sebe… (zpravidla užívaná psychonautem k navození si emoce, která je ve vigilii zakonzervovaná)

©2005 – By Metafoolii – All rites
are preserved fruit for ZeroCatchers

A nyní již k výše zmíněnému rituálu:

Operatéři stojí v kruhu či v jakémkoliv jiném pravidelném
geometrickém či jiném útvaru, kterým jim vyhovuje (po předchozí
přípravě a naladění).

Určený magik přetočí již dříve přichystané hodiny a odloží je
ciferníkem dolů.

Operatéři se 7× se otočí proti směru hodinových ručiček –
imaginace návratu do minulosti. Číslo 7 zde bylo užito pouze jako
příklad, počet otočení se vygeneruje na základě principu a smyslu
operace. Snažíme se dosahovat lehce extatického až „gnostického“ (via
CHM) stavu.

Po zastavení jsou operatéři v minulosti a činí co je třeba pro
operaci.

Nádech a výdech, silná imaginace cíle operatérů.

Operatéři se otočí 7× zpět a opět určený magik vrátí hodiny do
původního stavu

Každý zvlášť sdělí potvrzení o tom, že operace proběhla tak
jak má.