Šamanská jízda na zvířeti

O právě uplynulém víkendu proběhla dle slov zúčastněných velice zdařilá šamanská operace. Zjednodušeně se jednalo o „jízdu na svém zvířeti“ a hledání odpovědí za pomocí transu hudbou a tancem.

Operace byla uskutečněna v lese blízko jednoho z velkých měst České republiky. Cesta byla od první zastávky, kde došlo k první fyzické a duševní přípravě, včetně namalování těla a tváře, cestou rituální za doprovodu šamanského bubnu a chřestidel.

Po čase bylo vyklizeno místo operace, vzdán hol obyvatelům a pomocí hudby, tance a zpěvu bylo dosaženo extatických stavů.

Operace byla hodnocena jako velmi zdařilá a ačkoliv skupinová, daly se výsledky srovnávat s osobní praxí. Výsledky byly ovšem odlišné u operatérů kteří měli pouze chřestidla, kteří tím pádem měli větší prostor pro volní aktivitu a imaginaci a u operatéra, který měl s sebou buben a v určité části se nechal pohltit atmosférou a unést se na vlně šamanské extáse.

Nicméně oba dva přístupy jsme shledali jako efektivní a účinné. Nadále hodláme v praxi vytyčené tímto směrem pokračovat.