Za ruku s géniem mystifikace

Na tento víkend má Blasphemion naplánovanou další operaci/experiment.

Cíl operace:

  • Přijmout mystifikaci jako dynamizující prvek světa, který má svou krásu …
  • Poučit se o mystifikaci (jejích formách, přínosech, nebezpečích, využití, atd.) …
  • Zažít pocit krásna z mystifikování …
  • Zažít mystifikaci na sobě …
  • Stát se kreativnějšími (nejen v mystifikaci) …
  • Poznat některé paradoxy s mystifikací spojené …
  • Zlepšení orientace (díky fungování v nestandardním světě mystifikace) …
  • Zvýšit flexibilitu při setkání se s nestandardní situací …